Prezi

Prezi : How to use sli.do for Prezi

Video : How to use sli.do for Prezi (tutorial)

Screenshots